หน้าแรก

>>อ่านข่าวทั้งหมด


ปรัญชา

“มุ่งเน้นให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
พึงพอใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”


วิสัยทัศน์

“บริการประทับใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”


อัตลักษณ์

”ส่งเสริมและบริการวิชาการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ “


เอกลักษณ์

”เต็มใจให้บริการ บนมาตรฐานที่ถูกต้อง”

หมวดหมู่