ลุ้นรับทุนการศึกษา เมื่อน้องๆ นักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ นักศึกษา บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จัดโครงการ Lucky Draw เพื่อลุ้นรับทุนการศึกษา เมื่อน้องๆ นักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ ร้าน 7-ELEVEN ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 มีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 3,000 และ 2,000 บาท (โดยแจกมหาวิทยาลัยละ 3 รางวัล)