ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1 PORTFOLIO

ผู้มีรายชื่อต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภายในวันที่ 5 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศคลิกที่รูป

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ >>>คลิก<<<

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกดูรายละเอียดตามคณะที่รับสมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
    >>คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
    >>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    >>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>คณะสัตวแพทยศาสตร์
>>สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร