รับสมัคร รอบโควตา ปวช. ปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
รอบโควตา ปวช. ปวส.
สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.

รายการ  ลิงค์เมนู
 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ: โควตา ปวช. ปวส. คลิก
 รายละเอียดการรับสมัคร รอบ: โควตา ปวช. ปวส. คลิก
 สมัครด้วยตนเอง (19 ก.ย. – 2 พ.ย. 2561)
 สมัครผ่านทางออนไลน์ (19 ก.ย. – 26 ต.ค. 2561) หมดเขตรับสมัคร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (8 พ.ย. 2561)
 
 คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (10 พ.ย. 2561)  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (16 พ.ย. 2561)  
 ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (16 – 23 พ.ย. 2561)  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (30 พ.ย. 2561)
 
ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่คณะที่สมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
    >>คณะเทคโนโลยีสังคม (เพิ่มเติม)
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
========================================================================
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา ปวช. ปวส. รายละเอียดต่างๆ >>คลิก<<
 
ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคลิกที่คณะที่สมัคร
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
หมายเหตุ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และชำระเงินค่าธรรมเนียนการศึกษา
               ในระหว่างวันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2561 ยืนยันสิทธิ์ >>คลิก<<
======================================================================
 
รายละเอียดการสอบคัดเลือก วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก >>คลิก<<
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคลิกที่คณะที่สมัคร
 
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
 
หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561