รับสมัคร ปวส. รอบ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รอบ ปวส. รอบ 1

 

รายละเอียดการรับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ ปวส. รอบ 1 >>คลิก<<
เวลารับสมัคร (1-15 ธ.ค.2561) สมัครเรียนคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (19 ธ.ค. 2561)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (23 ธ.ค. 2561)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (5 ก.พ. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (5-15 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (20 ก.พ. 2562)