รับสมัคร ปวส. รอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ ปวส. รอบที่ 2

รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ ปวส. รอบที่ 2

รายละเอียด วัน/เดือน/ปี เว็บไซต์
รับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 >>สมัครเรียนคลิก<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 10 เม.ย. 2562
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 22 เม.ย. 2562
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 เม.ย. 2562
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พ.ค. 2562

เกณฑ์/คุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่วิทยาเขตที่ต้องการสมัคร