รับสมัคร ปวส. รอบ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ ปวส. รอบ 3

>> สมัครเรียนคลิก

รายละเอียด ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เวลารับสมัคร (17-29 เม.ย. 2562)  สมัครเรียนคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (9 พ.ค. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (12 พ.ค. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (17 พ.ค. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (17-24 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (30 พ.ค. 2562)
รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)

เกณฑ์/คุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่วิทยาเขตที่ต้องการสมัคร

        
==============================================================