รับสมัคร ปวส. รอบ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ ปวส. รอบ 4

รายละเอียดการรับสมัคร
เวลารับสมัคร (9-19 พ.ค. 2562) >>>ปิดรับสมัคร<<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (29 พ.ค. 2562) ประกาศรายชื่อด้านล่าง
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) ( 4 มิ.ย. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (7 มิ.ย. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (7-14 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (17 มิ.ย. 2562)
รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)

คุณสมบัติการรับสมัคร
   

========================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ ปวส.รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่
(โปรดอ่านเอกสารให้เข้าใจ)

คลิกที่คณะฯ เพื่อดูรายชื่อ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
>> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
>> คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์