รับสมัคร ปวส. รอบ 5

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ ปวส. รอบ 5

รายละเอียดการรับสมัคร
เวลารับสมัคร (30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (11 มิ.ย. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (13 มิ.ย. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (20 มิ.ย. 2562)