รับสมัคร ปวส. รอบ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ ปวส. รอบ 5

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียด ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เวลารับสมัคร (30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (11 มิ.ย. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (13 มิ.ย. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)