พระราชทานปริญญาบัตร

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561

–  การแต่งกายของบัณฑิต ดาวน์โหลด
–  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดาวน์โหลด
–  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต ดาวน์โหลด
–  ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม ดาวน์โหลด