รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ม.6 ปวช.)

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS)
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


รอบที่ 1 
Portfolio
เปิดรับสมัคร
1-15 ธ.ค. 62

ปิดรับสมัคร


รอบที่ 5 
รับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร
30 พ.ค.
- 10 มิ.ย. 62

ปิดรับสมัคร


รอบที่ 2 
โควตา
เปิดรับสมัคร
4 ก.พ.-23 มี.ค. 62

ปิดรับสมัคร


รอบที่ 3 
การรับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัคร
17-29 เม.ย. 62

ปิดรับสมัคร


รอบที่ 4 
Admission
เปิดรับสมัคร
9-19 พ.ค. 62

ปิดรับสมัคร


      สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในแต่ละรอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สมัคร ระบบ TCAS 62 (คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ) ( CLICK )
คู่มือTCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 ( CLICK )
คู่มือTCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 ( CLICK )

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  >>คลิก<<
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด >>คลิก<<
เว็บไซต์ TCAS >>คลิก<<