รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ม.6 ปวช.)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.
===================================

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในแต่ละรอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สมัคร ระบบ TCAS 62 (คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ) (CLICK)
คู่มือTCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
คู่มือTCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)

รอบที่ 1 PORTFOLIO รับสมัคร วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 สมัครเรียนคลิก
รอบที่ 2 โควตา รับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 สมัครเรียนคลิก
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน ทปอ. วันที่ 17-29 เมษายน 2562 สมัครเรียนคลิก
รอบที่ 4 Admission สมัครผ่าน ทปอ. วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 สมัครเรียนคลิก
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 สมัครเรียนคลิก

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  >>คลิก<<
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด >>คลิก<<
เว็บไซต์ TCAS >>คลิก<<