รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

 รายการ  ลิงค์เมนู
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2561
 https://drive.google.com/open?id=1idef8vpoonjiHhpeZK3vh9AVsUKVptxs
 สมัครด้วยตนเอง (17 ก.ย. – 12 ธ.ค. 2561) หมดเขตรับสมัคร
 สมัครผ่านทางออนไลน์ (17 ก.ย. – 12 ธ.ค. 2561)  หมดเขตรับสมัคร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (14 ธ.ค. 2561)  >>>คลิก<<<

 สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

 (เทคโนโลยีพลังงาน 16 ธ.ค. 2561)
(พืชศาสตร์ 17 ธ.ค. 2561)

 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือก (19 ธ.ค.2561)  
 ยืนยันสิทธิ์ (19-21 ธ.ค. 2561)  
 ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (19-21 ธ.ค. 2561)  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (22 ธ.ค. 2561)