รับสมัคร รอบ PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1 PORTFOLIO

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  https://drive.google.com/open?id=1SnU4xnYEOFqqozJV2O17Z1IwrvW8oE7Y
เกณฑ์คะแนนการสมัครในแต่ละรอบ >>คลิก<<
เว็บไซต์ TCAS >>คลิก<<

     สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สมัคร ระบบ TCAS 62 (คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ) (CLICK)
คู่มือTCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
คู่มือTCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)

รายละเอียดการรับสมัคร
สาขาวิชาฯ คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียด (คลิก)
เวลารับสมัคร (1-15 ธ.ค.2561) สมัครเรียนคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (19 ธ.ค. 2561)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (23 ธ.ค. 2561)
ทปอ. ประกาศรายชื่อ (28 ม.ค. 2562)
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (30-31 ม.ค. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (5 ก.พ. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (5-15 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (20 ก.พ. 2562)