รับสมัคร รอบโควตา

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา

รายละเอียดการรับสมัคร
เวลารับสมัคร (4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (10 เม.ย. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (19 เม.ย. 2562)
ทปอ. ประกาศรายชื่อ (24 เม.ย. 2562)
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (24-25 เม.ย. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (26 เม.ย. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (8 พ.ค. 2562)