รับสมัคร รอบโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา

*** สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ***

รายละเอียการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา

รายละเอียด วัน/เดือน/ปี เว็บไซต์
เปิดรับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 >>สมัครเรียนคลิก<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 10 เม.ย. 2562
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 19 เม.ย. 2562
ทปอ. ประกาศรายชื่อ 24 เม.ย. 2562
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. 24 – 25 เม.ย. 2562
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 เม.ย. 2562
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พ.ค. 2562

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ >>คลิก<<

เกณฑ์/คุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่คณะฯ
คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
>> คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์
>> สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คณะศิลปศาสตร์

 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร
>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์