รับสมัคร รอบ Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 Admission

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียด ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เวลารับสมัคร (9-19 พ.ค. 2562) สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (29 พ.ค. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) พร้อมยืนยันสิทธิ์ ( 3 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บมหาวิทยาลัยฯ (7 มิ.ย. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (7-14 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (17 มิ.ย. 2562)
รายงานตัว (17-18 มิ.ย. 2562)