รับสมัคร รอบรับตรงอิสระ

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา

รายละเอียดการรับสมัคร
เวลารับสมัคร (30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (11 มิ.ย. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (13 มิ.ย. 2562)
ทปอ. ประกาศรายชื่อ (16 มิ.ย. 2562)
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (17-18 มิ.ย. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (20 มิ.ย. 2562)